• ساعت : ۱۵:۴:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 53
    /  4
آغاز عملیات مهره كوبی تنه درختان خشك شده بوستان های شهر در راستای زیباسازی منظر شهری

آغاز عملیات مهره کوبی تنه درختان خشک شده بوستان های شهر در راستای زیباسازی منظر شهری

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0