• ساعت : ۸:۴۴:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 66
ادامه عملیات بتن ریزی سقف خیابان پروژه باباحزقیل (ع) توسط شهرداری دزفول در راستای تكمیل این پروژه

ادامه عملیات بتن ریزی سقف خیابان پروژه باباحزقیل (ع) توسط شهرداری دزفول در راستای تکمیل این پروژه
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0