• ساعت : ۸:۴۸:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 75
    /  4
اعمال محدودیت های ترافیكی و بستن مسیرها توسط شهرداری دزفول در راستای جلوگیری از شیوع ویروس كرونا

اعمال محدودیت های ترافیکی و بستن مسیرها توسط شهرداری دزفول در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0