• ساعت : ۱۱:۱۲:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ 
  • تعداد بازدید : 88
عملیات قیرپاشی كندرو و پاركینگ بلوار شهدا توسط شهرداری دزفول

عملیات قیرپاشی کندرو و پارکینگ بلوار شهدا توسط شهرداری دزفول
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0