• ساعت : ۱۴:۴۲:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 32
فعالیت بی وقفه و شبانه روزی پاكبانان شهرداری دزفول با وجود ویروس كرونا در حالی كه اكثر فعالیت ها به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده اند
فعالیت این روزهای پاکبانان در تامین پاکیزگی معابر و حفظ بهداشت عمومی شهروندان، امری مهم و حیاتی در زمینه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است.

پاکبانان نیز این روزها در “صف مقدم” اند و در معرض خطر قرار دارند، این قشر زحمتکش نیز همانند ما دوست دارند در این ایام در کانون گرم خانواده باشند، با تولید کمتر زباله و رعایت اصول شهروندی به این زحمت کشان کمک کنیم.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0