• ساعت : ۱۰:۱۱:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 
  • تعداد بازدید : 38
عملیات بتن ریزی پیست سلامت بوستان بركه زیبا توسط شهرداری دزفول و آماده سازی این بوستان جهت افتتاح در آستانه ۴ خرداد روز دزفول روز ملی مقاومت و پایداری

عملیات بتن ریزی پیست سلامت بوستان برکه زیبا توسط شهرداری دزفول و آماده سازی این بوستان جهت افتتاح در آستانه ۴ خرداد روز دزفول روز ملی مقاومت و پایداری

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0