• ساعت : ۱۰:۲۷:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 
  • تعداد بازدید : 29
مراحل پایانی عملیات آماده سازی بستر و تسطیح پروژه گذر فرهنگی باباحزقیل توسط شهرداری دزفول

مراحل پایانی عمليات آماده سازی بستر و تسطیح پروژه گذر فرهنگی باباحزقيل توسط شهرداری دزفول

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0