• ساعت : ۱۰:۳۵:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 
  • تعداد بازدید : 54
عملیات شستشو و پاكسازی بوستان جدید الحداث بركه زیبا و آماده سازی جهت افتتاح به مناسبت روز دزفول چهارم خرداد ماه

عملیات شستشو و پاکسازی بوستان جدید الحداث برکه زیبا و آماده سازی جهت افتتاح به مناسبت روز دزفول چهارم خرداد ماه
 

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0