• ساعت : ۱۰:۴۰:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 
  • تعداد بازدید : 83
اجرای عملیات بتن ریزی دال سقف خیابان پروژه 'گذر فرهنگی باباحزقیل' توسط شهرداری دزفول

اجرای عملیات بتن ریزی دال سقف خیابان پروژه 'گذر فرهنگی باباحزقیل' توسط شهرداری دزفول

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0