• ساعت : ۱۰:۴۶:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 
  • تعداد بازدید : 50
مراحل پایانی محوطه سازی و احیای سربطاق آقامیر واقع در گذر فرهنگی بابا حزقیل و آماده سازی جهت افتتاح و بهره برداری در روز دزفول چهارم خرداد ماه توسط شهرداری دزفول

مراحل پایانی محوطه سازی و احیای سربطاق آقامیر واقع در گذر فرهنگی بابا حزقیل و آماده سازی جهت افتتاح و بهره برداری در روز دزفول چهارم خرداد ماه توسط شهرداری دزفول
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0