• ساعت : ۹:۴۲:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ 
  • تعداد بازدید : 22
    /  2
فضاسازی سطح شهر به مناسبت دهه كرامت توسط شهرداری دزفول

طراحی، چاپ و اکران بنرهای پرتابلی و پلاکاردی با موضوع تبریک دهه کرامت

فضاسازی درونی و بیرونی ساختمانهای اداری شهرداری مرکزی، مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری دزفول

اهتزار پرچم رنگی بزرگ در میدان رودبند

اهتزاز پرچم های رنگی بر روی پل ها و در معابر

نصب ریسه های پرچمی رنگی در میادین و بلوارهای سطح شهرتهیه و نصب چراغ های رنگی جدید در میادین

تهیه و نصب چراغ های رنگی جدید  در میادین  
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0