• ساعت : ۱۱:۴۷:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 78
مراحل پایانی زیرسازی و تسطیح خیابان تازه تاسیس جنب بیمارستان تامین اجتماعی و آماده سازی جهت جدول بندی و آسفالت توسط شهرداری دزفول

مراحل پایانی زیرسازی و تسطیح خیابان تازه تاسیس جنب بیمارستان تامین اجتماعی و آماده سازی جهت جدول بندی و آسفالت توسط شهرداری دزفول
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0