• ساعت : ۱۳:۴۷:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 29
عملیات تسطیح زمین در حاشیه بلوار سرداران شهید و آماده سازی این مسیر جهت كاشت درخت و ایجاد فضای سبز

 عملیات تسطیح زمین در حاشیه بلوار سرداران شهید و آماده سازی این مسیر جهت کاشت درخت و ایجاد فضای سبز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0