• ساعت : ۸:۱۰:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 18
فعالیت همزمان دو اكیپ عملیاتی در دو جبهه جهت سرعت بخشی به پروژه زیرسازی و تعریض جاده محمد ابن جعفر توسط سازمان عمران شهرداری دزفول

فعالیت همزمان دو اکیپ عملیاتی در دو جبهه جهت سرعت بخشی به پروژه زیرسازی و تعریض جاده محمد ابن جعفر توسط سازمان عمران شهرداری دزفول

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0