• ساعت : ۸:۱۳:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 27
آغاز عملیات بتن ریزی ستون های قائم پروژه مجموعه اقامتگاه های بومگردی فراغت در بوستان ساحلی علی كله

آغاز عملیات بتن ریزی ستون های قائم پروژه مجموعه اقامتگاه های بومگردی فراغت در بوستان ساحلی علی کله 
 

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0