• ساعت : ۸:۲۱:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 82
آغاز عملیات آماده سازی محل نصب ست های ورزشی در بوستان ساحلی بركه توسط شهرداری دزفول

آغاز عملیات آماده سازی محل نصب ست های ورزشی در بوستان ساحلی برکه توسط شهرداری دزفول

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0