• ساعت : ۸:۲۹:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 17
عملیات قیرپاشی كندرو بلوار شهدا روبروی بوستان دولت و آماده سازی این مسیر جهت آسفالت توسط شهرداری دزفول

عملیات قیرپاشی کندرو بلوار شهدا روبروی بوستان دولت و آماده سازی این مسیر جهت آسفالت توسط شهرداری دزفول
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0