• ساعت : ۹:۷:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 33
عملیات قیرپاشی و‌ آسفالت محل اصلاح گره ترافیكی تقاطع بلوار شهید كمیلی فر و خیابان آفرینش توسط شهرداری دزفول

عملیات قیرپاشی و‌ آسفالت محل اصلاح گره ترافیکی تقاطع بلوار شهید کمیلی فر و خیابان آفرینش توسط شهرداری دزفول

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0