• ساعت : ۹:۱۲:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 182
عملیات قیرپاشی ضلع غربی میدان جدید الاحداث كپو و آماده سازی جهت آسفالت توسط شهرداری دزفول

عملیات قیرپاشی ضلع غربی میدان جدید الاحداث کپو و آماده سازی جهت آسفالت توسط شهرداری دزفول

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0