• ساعت : ۱۱:۲۷:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ 
  • تعداد بازدید : 45
پنجمین مرحله از عملیات بتن ریزی سقف طبقه اول مجموعه اقامتگاه بوم گردی فراغت در تفریحگاه ساحلی علی كله توسط شهرداری دزفول

پنجمین مرحله از عملیات بتن ریزی سقف طبقه اول مجموعه اقامتگاه بوم گردی فراغت در تفریحگاه ساحلی علی کله توسط شهرداری دزفول
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0