• ساعت : ۲۲:۸:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 55
عملیات لوله گذاری در بلوار پیام آوران حدفاصل میدان آیت الله فارغ و میدان ناهیدی جهت دفع آبهای سطحی به طول ۱۰۰ متر با لوله های پلی اتیلن ۲۵۰ توسط شهرداری دزفول

عملیات لوله گذاری در بلوار پیام آوران حدفاصل میدان آیت الله فارغ و میدان ناهیدی جهت دفع آبهای سطحی به طول ۱۰۰ متر با لوله های پلی اتیلن ۲۵۰ توسط شهرداری دزفول

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0