• ساعت : ۸:۴۳:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 35
عملیات زیرسازی و تسطیح خیابان های نیكان (منشعب از خیابان احسان اصلی) و آماده سازی جهت آسفالت توسط شهرداری دزفول

عملیات زیرسازی و تسطیح خیابان های نیکان (منشعب از خیابان احسان اصلی) و آماده سازی جهت آسفالت توسط شهرداری دزفول

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0