• ساعت : ۸:۲۸:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 268
عملیات زیرسازی و تسطیح خیابان بنی هاشم منشعب از بلوار شهداء و آماده سازی جهت آسفالت توسط شهرداری دزفول

عملیات زیرسازی و تسطیح خیابان بنی هاشم منشعب از بلوار شهداء و آماده سازی جهت آسفالت توسط شهرداری دزفول

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0