• ساعت : ۸:۳۱:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 79
اتمام عملیات روكش آسفالت بلوار طباطبائی و خیابان ابوذر به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع در راستای سهولت تردد وسایل نقلیه توسط شهرداری دزفول

 اتمام عملیات روکش آسفالت بلوار طباطبائی و خیابان ابوذر به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع در راستای سهولت تردد وسایل نقلیه توسط شهرداری دزفول
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0