پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 27 آبان 1397
ملاقات با شهردار
  
  فرم درخواست ملاقات مردمی با شهردار و مدیران شهری  تاریخ درخواست :  1397/08/27
  نام :    نام خانوادگی :  
  تلفن :    تلفن همراه :  
  کد ملی :    ایمیل :  
  منطقه :    شماره پرونده :  
  ملاقات شونده :    تاریخ درخواست ملاقات :  
  آدرس :
  
  خلاصه درخواست :
  
  1303270672
  ارسال

5.0.4.0
V5.0.4.0