• ساعت : ۱۱:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ 
  • تعداد بازدید : 99
ادامه روند اجرای عملیات مرمت و بهسازی راه پله دسترسی از جاده ساحلی به كوچه تابان
محمد آستی رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری دزفول:

ادامه روند عملیات مرمت و بهسازی راه پله دسترسی از جاده ساحلی به کوچه تابان منشعب از گذر انصار المهدی (عج) توسط این سازمان در حال اجرا است. 

 این عملیات که پیشتر آغاز شده شامل مرمت، بهسازی و جداره سازی پله ها، اجرای رواق ورودی پله ها و حذف الحاقات سیمانی است.

 این عملیات مطابق با معماری سنتی دزفول و با بکارگیری مصالحی همچون سنگ و آجر سنتی در حال اجرا است. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0